Aktuality

2015
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MUZÍVNÍHO UMĚNÍ leden 2015
bude zahájena výstava mezinárodní výstava historie mozaiky, jejího
restaurování a údržby a současné tvorby v prostorách nově
zrekonstruovaného zámku v Roztokách, Středočeské muzeum v
Roztokách.

2014
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA SOUČASNÉ MOZAIKY VE
VÍDEŇSKÉM PALFFYHO PALÁCI POŘÁDANÉ AIMC
,
květen 2014, 3 mozaiky M. Kracík Štorkánové

PREZENTACE M. KRACÍK ŠTORKÁNOVÉ O
SOUČASNÉ ČESKÉ MOZAICE
v 21. - 24. 5. 2014 ve Vídni,
na XIV mezinárodní konferenci současné světové mozaiky v Palffy
palace

2013
PUBLIKACE ČESKÁ (ZEJMÉNA SKLENĚNÁ)
MOZAIKA
V roce 2013 bude dokončena publikace s názvem:
Česká (zejména skleněná) mozaika,
originální přínos českého sklářství, českého designu a českého
umění ve světové mozaikové tvorbě uznaná Národohospodářským
ústavem Josefa Hlávky.

VÝSTAVA MAGDALENY KRACÍK ŠTORKÁNOVÉ A
ČLENŮ SDRUŽENÍ ART A CRAFT MOZAIKA V
PROSTORU VESMÍRNY, PRAHA 1
vernisáž proběhne v 18 hodin 1. 12. 2013 a potrvá po celý prosinec
www.vesmirna.cz

PREZENTACE ČESKÉ MUZÍVNÍ TVORBY A JEJÍHO
RESTAUROVÁNÍ V ITALSKÉ ISTEC
- na 6. mezirodní
konferenci 21. a 22. 11. 2013 týkající se mozaiky a její obnovy,
údržby a konzervování.

NOVÉ KURZY MOZAIKOVÁNÍ V PRAZE od září 2013 v
ateliéru malování a kreslení www.malovanikresleni.cz, více info pod
KURZY
'
MOZAIKOVÁNÍ V ROZTOČI čtvrtý ročních celoročních
víkendových workshopů od října 2013, více info pod KURZY a
www.roztoc.cz

SLAVNOSTI PRAVÉHO A LEVÉHO BŘEHU
účast o.s. Art a Craft MOZAIKA s workshopem mozaiky
www.slavnostibrehu.cz

POKRAČOVÁNÍ TRILOGIE O MOZAICE PODLE
MATERIÁLŮ V PROFIMAGU DOMO

Druhý díl tentokrát o mozaice keramické od Magdaleny Kracík
Štorkánové
více pod MEDIA


JIŽ PROBĚHLO:

ČAJOMÍRFEST
24. 8. 2013 se sdružení Art a Craft MOZAIKA zúčastnilo
Čajomírfestu na Vyšehradě uspořádáním dílny pro veřejnost
www.cajomirfest.cz

TRILOGIE O MOZAICE pro profimag Domo
články pojednávající o technice mozaiky, její historii, vývoji, restaurování a současné tvorbě
První díl začíná kamennou mozaikou

sobota 18. 8. 2013 CELODENNÍ LETNÍ WORKSHOP MOZAIKY
v ateliéru MozaikArt v Úněticích 10:30 - 17:30 hod. Zdobení stolů,
židlí a dalšího nábytku mozaikovou technikou.

sobota 13. 7. 2013 CELODENNÍ LETNÍ WORKSHOP MOZAIKY
v ateliéru MozaikArt v Úněticích od 10:30 - 17:30. Zdobení stolů,
židlí a dalšího nábytku mozaikovou technikou

neděle 16. 6. 2013 ÚČAST NA KAŠPÁRKOHRANÍ
Největší dětský festival v České republice tentokrát pořádaný ve
Stromovce, Praha 7, workshop mozaiky o.s. Art a Craft Mozaika
a atelieru MozaikArt.

6.1. - 27. 1. 2013 VÝSTAVA
MOZAIKOVÉ ŠUMĚNÍ - DOBŘÍŠ
Samostatná výstava Mozaikové šumění Magdaleny Kracík
Štorknánové proběhla v Dobříšském Kulturním domě. Media

2012

V červnu roku 2012 vzniklo občanské sdružení ART A
CRAFT MOZAIKA

26. 9. 2012 CZECH MEX MOSAIC
14 - 18 hod. Mozaikový workshop
Kulturní identita jako inspirace k tvorbě společné mozaiky
česko-mexická spolupráce za účasti místní komunity.
V rámci CZECH MEX FEST 2012 - Vršovice
Vinohrady - MU koncept a No Sombrero
http://www.mukoncept.com

Září 2012 III. SYMPOZIUM ORGANIKA BOTANIKA
Magdalena Kracík Štorkánová organizovala již po třetí mezinárodní
sochařské sympozium Botanika Organika, které bylo slavnostně
zahájeno sochařem Alešem Veselým v neděli 2. září v 15.00 hodin
V sobotu 15. září, proběhla vernisáž plastik a objektů.
Odhalování zpestřil hudební doprovod, o který se postaral
Rostislav Tvrdík, kontrabasista a propagátor klasické i folkové
hudby, člen souboru Chorea Bohemica. Pozvánka zde

19. 8. 2012 ÚM III. (ÚNĚTICKÉ MOZAIKOVÁNÍ,)
bylo tentokrát součástí Únětického posvícení (víkend 18. - 19. 8.)
Pozvánka zde

18. 8. 2012 od 10.30 - 18.00 hod. WORKSHOP MOZAIKART
Proběhl celodenní letní workshop
v ateliéru MozaikArt v Úněticích: Zdobení stolů, židlí a dalšího
nábytku mozaikovou technikou.

14. 7. 2012 CELODENNÍ LETNÍ WORKHOP MOZAIKY
v ateliéru MozaikArt v Úněticích: Zdobení stolů, židlí a dalšího
nábytku mozaikovou technikou.

25. 6. MISTR KŘIŠŤÁLU
autorka převzala ocenění "Mistr Křišťálu"v Kategorii Preciosa
Ornela udělenou Městským muzeem v Jablonci nad Nisou,
Společností Preciosa a Českou sklářskou společností
v soutěži mladých designerů.

Od roku 2012 naleznete naše šperky na Fleru zdeČAJOMÍRFEST 24. 8. 2013 na vyšehradě. workshop mozaiky po celý den festivalu
SAMOSTATNÁ VÝSTAVA v bývalé synagoze v Dobříši, leden 2013
CZECH MEX MOSAIC - v rámci czech mex festu 2012 ve Vršovicích byla vytvořena mozaika ve spolupráci M. Kracík Štorkánová, Mu Koncept a No sombrero s Kari Mayo, Pyramida a luna
3. UM - ÚNĚTICKÉ MOZAIKOVÁNÍ 2012 pod záštitou obce Únětice a MozaikArt vzniká Magický hrnec únětické kultury
KAŠPÁRKOHRANÍ každoroční účast s mozaikovým workshopem na nějvětším dětském festivalu KLADENSKÉ DVORKY - účast od roku 2009
1. ÚM - UNĚTICKÉ MOZAIKOVÁNÍ 2010 ateliér pod širým nebem na návsi v Úněticích
2. Mezinárodní sochařské sympozium BOTANIKA ORGANIKA 2010