Muzeum Vysočiny Pelhřimov,
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 12
393 01 Pelhřimov
muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
www.muzeumpe.cz
FB Muzeum Vysočiny Pelhřimov
tel.: 565 323 184
Výstava
SOUČASNÁ ČESKÁ MOZAIKA

18. května – 11. srpna 2019

zahájení 17. května na MUZEJNÍ NOC
komentovaná prohlídka 25. června
výstavní síň zámku pánů z Říčan
autorka:
MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, Ph.D.
kurátorky:
Mgr. Zuzana Trnková,
Mgr.Hana Zrno Vondrů
První výstava české současné mozaiky
vznikla, aby ukázala krásu, barevnost,
světelnost a možnosti mozaiky, významné
součásti vizuální kultury a životního
prostředí, které obýváme. Umožňuje
divákům získat náhled na mozaiku
oproštěný od komunistické ideologie,
vyslyšet její řeč, která má mnoho hlasů
a může být prezentována a vnímána všemi
smysly.
Jedním z cílů výstavy je kriticky nazírat
a zpracovávat fenomén současné české
mozaiky krystalizující od 80. let 20. století,
tedy v problematické éře socialistického
zřízení. V té době vznikala mozaika na
půdě legislativně opatřené, díky podílovým
investicím do umění, o to složitěji se v
současnosti k tomuto odkazu a dědictví
hledá cesta.
Po roce 1989 zanikl dotační systém pro
podporu veřejného výtvarného umění
a s ním také monumentální státní zakázky.
Ukončení činnosti Ústředí
uměleckých řemesel, které povinně
sdružovalo mimo jiné i tvůrce mozaiky,
znamenalo i konec systematické podpory
tvorby a restaurování mozaik.
V roce 2012 vznikla na základě setkání
lidí, kterým osud mozaik nebyl lhostejný,
platforma Art a Craft MOZAIKA, která
usiluje o docenění muzívního umění
a porozumění specifické technice.
Předsedkyně spolku Magdalena Kracík
Štorkánová je autorkou této výstavy.
Prezentovaná díla tří desítek umělců
zahrnují objekty volného umění, předměty
z oboru užitého umění s mozaikovým
pláštěm, a také reprodukce uměleckých děl
ve veřejném prostoru. Výstava má nést
naději, že se do budoucna najde chuť, vůle
a snad i systémové nástroje k zachování
a vzniku nových děl této specifické součásti
národní kultury.
Výstavu ukončí odborná konference
zaměřená na mozaikářskou problematiku,
která se uskuteční v Muzeu Vysočiny
Pelhřimov v pondělí 12. srpna 2019.
kontaktní osoby:
Mgr. Zuzana Trnková
z.trnkova@muzeumpe.cz
Mgr. Hana Zrno Vondrů h.vondru@muzeumpe.cz