Začínáme 15. září 2018
bude zahájen podzimní
semestr 13. ročníku Slánské akademie
přednáškou

MgA. Magdaleny Kracík Štorkánové Ph.D

na téma Technika mozaiky a dílo V. Forestra
v Dolíně. V tomto semestru bude opět
5 přednášek a 2 exkurze.
Přednášky budou probíhat v salonku
ve 2. patře Městského centra Grand
od 9:30.
více informací získáte u Aleny Urbanové
z odboru kultury a památkové péče
MěÚ Slaný.

tel.: 312 511 274

e-mail:
urbanova@meuslany.cz
http://fratelli-akademieslany.blogspot.com/2018/08/zaciname-15-zari.html?m=1