Cílem spolku je rehabilitovat techniku mozaiky. Věnujeme se publikační a osvětové
činnosti - seznamujeme širokou i odbornou veřejnost s naší činností, pořádáme výstavy, workshopy a sympozia. Jednotliví členové se účastní konferencí a seminářů
a mezinárodních i domácích projektů.

Poskytujeme restaurátorské služby včetně transferů hotových mozaik, vypracování
restaurátorských záměrů a preventivní péči o muzívní památky.

Tvoříme současnou uměleckou mozaiku pro využití v architektuře, drobné a komorní
mozaikové obrazy, prostorové objekty a světelné stěny - od výtvarného návrhu
po autorskou realizaci.

Nabízíme individuální a kolektivní kurzy mozaiky pro začátečníky i pokročilé zakončené hotovým artefaktem a úvodem do technik a možností mozaiky, zprostředkujeme team-buildingové zážitkové mozaikování pro firmy, školy, skupiny.
Členové spolku, jejich umělecké zaměření a kontakty:


Magdalena Kracík Štorkánová
předsedkyně spolku

Věnuje se technice mozaiky – jakožto aktivní tvůrkyně současných mozaik,
restaurátorka, teoretička a pedagožka. Dlouhodobě a systematicky spolupracuje
s mezinárodními institucemi zabývajícími se mozaikou, její technikou a restaurováním.

Petra Tůmová
malířka, grafička a kulinářský mistr.
pytralon@gmail.com

Anna Sejková
grafická designérka a teoretička výtvarného umění.
andulal@centrum.cz

Jakub Štěpánek
grafický designér, ilustrátor, výtvarník a pedagog.
stepanekkuba@gmail.com

Jana Sklenářová Teichmanová
historička umění se specializací na sochařství 19. století a 1. poloviny 20. století. Pracuje v NPÚ.
jana.etra@centrum.cz

Irena Řehořová
historička umění, pedagog FHS UK.
irenaaim@yahoo.com

Kateřina Posoldová
technolog mozaikového skla.
www.novyelixir.cz

Jana Fořtová Torňošová
konzervátorka - restaurátorka skla a keramiky.
janhka@gmail.com

Kateřina Holnová
výtvarný support

Dana Rohanová
technolog skla

Jana Hofrová
mozaikářka, historička umění

Veronika Vicherková
historička umění, mozaikářka

Pavla Bauerová
geoložka, doktorkandka ČVUT

Ivona Neužilová Kociánová
restaurátorka a malířka
Vystudovala restaurování nástěnných maleb, sgrafit a polychromie architektury.
V rámci spolku Art&Craft Mozaika se věnuje tvorbě a restaurování mozaik.
Kapitulní 103/19
252 62 Únětice
Praha-západ
+420 607 915 665
Mail