Chronologický přehled provedených restaurátorských prací

2017 - 2018
Dva fragmenty skleněné mozaiky s námětem Lékařů a Srdce na dlani. Sklad léčiv v Milovicích Mladé v demolici. Záchrana, transfer, dokumentace formou provedení ortofotomapy. Kompletní restaurování a umístění na nové podkladové malty. Instalace dvou částí jako sbírkový předmět. Ve spolupráci s Mgr. Ivonou Neužilovou Kociánovou.

2017
Skleněná mozaika z hrobky Karla Sladkovského. Hrobka K. Sladkovského, Olšanské hřbitovy, Praha 3. Transfer mozaiky takřka zmizelé. Kompletní rekonstrukce původní mozaiky. Ve spolupráci s Mgr. Ivonou Neužilovou Kociánovou. Supervize: prof. K. Stretti.

2017
Skleněná mikromozaika Madona s Ježíškem ze sbírky Severočeského muzea v Liberci. Čištění, injektáž trhlin, rekonstrukce chybějících částí včetně obličeje Madony. Ve spolupráci s Mgr. J. Fořtovou Torňošovou. Kovové části M. Fořt.

2016 - 2017
Keramické mozaiky lemující štukovou výzdobu. Interiér - Křížovnický konvent, Praha 1. Čištění, restaurování, doplnění chybějících částí. Supervize: MgA. J. Kracík.

2015
Skleněná mozaika s výjevem Svaté rodiny. Interiér - depozitář Severočeského muzea v Liberci. Sbírkový předmět. Čištění, fixace uvolněných částí, částečná rekonstrukce chybějících částí. Ve spolupráci s Mgr. J. Fořtovou Torňošovou. Supervize: prof. K. Stretti.

2015
Skleněná mozaika s motivem bouquetu růží z budovy Schichtových závodů. Interiér - budova Schichtových závodů v Ústí nad Labem. Sbírkový předmět. Fixace uvolněných částí, čištění, rekonstrukce chybějících tesser. Ve spolupráci s Mgr. J. Fořtovou Torňošovou.

2015
Skleněná nástěnná mozaika s motivem korálových rybek od ak. mal. Lapáčka z roku 1980. Interiér - v plaveckém areálu Klíše, Ústí nad Labem. Kompletní restaurování a rekonstrukce mozaiky. Samostatně (týmová spolupráce se členy spolku Art a craft Mozaika).

2014
Skleněná muzívní výzdoba budovy bývalé Živnostenské banky. Exteriér - roh ulic Na Příkopě a Nekázanka, Praha 1. Kompletní restaurování. Samostatně. Pod dohledem MgA. J. Kracíka a Ing. arch. J. Černohorského. Supervize: prof. K. Stretti.

2013 - 2016
Muzívní výzdoba hrobky Pfeiffer a Král. Exteriér - hřbitov Jablonec nad Nisou. Kompletní restaurování a rekonstrukce mozaiky včetně průzkumů, nové paneláže, zlacení, restaurátorské zprávy, interpretace výsledků analýz. Pod dohledem MgA. J. Kracíka. Supervize: prof. K. Stretti. Panely ve spolupráci s MgA. J. Kracíkem.

2014
Skleněné figurální mozaiky - studentské kopie originálů z baptisteria sv. Jana. Interiér - nástěnné mozaiky z baptisteria sv. Jana, Florencie, Itálie. Transfer a restaurování podkladových malt mozaik. Samostatně na Opificio delle Pietre Dure, Florencie, Itálie. Supervize: Dott.sa Francesca Toso.

2014 - 2015
Kamenná ornamentální mozaika podlahová. Interiér - baptisterium sv. Jana, Florencie, Itálie. Veškeré etapy po transferování díla do ateliéru. Ve spolupráci s Opificio delle Pietre Dure, Florencie, Itálie. Supervize: Dott.sa Francesca Toso.

2014
Abstraktní mozaiková kompozice kruhového tvaru s názvem Slunce od ak. mal. Elišky Rožátové. Interiér - Hotel Praha, Praha 6. Transfer, zajištění deponování v ateliéru restaurátorky. Samostatně (týmová spolupráce spolku Art a craft Mozaika).

2013 - 2015
Mozaikový tympanon hrobky rodiny Benešovy, rozměry: 190 cm šířka, 57 cm výška, 111 cm délka ramene trojúhelníku. Exteriér - hřbitov Olšany, Praha 3. Transfer, restaurování chybějících částí mozaiky. Samostatně. Pod pedagogickým vedením prof. K. Stretti.

2013
Skleněná mozaiková výzdoba čelní fasády budovy bývalé pojišťovny Praha z roku 1906-7 provedena podle projektu architekta Osvalda Polívky o celkové ploše 23,80 m2. Exteriér - Národní 1011/7, Praha 1. Kompletní restaurování všech muzívních částí fasády. Čištění, ­­v oblasti trhlin byly vyjmuty uvolněné mozaikové kostky, ze spár bylo odstraněno uvolněné cementové lepidlo a degradovaná omítková vrstva. Obnažené trhliny byly očištěny. Uvolněná mozaiková výzdoba a dutiny v omítkové vrstvě byly injektovány. Chybějící skleněné mozaikové kostky byly doplněny. Spolupráce s F. Tesařem a MgA. P. Hamplem.

2012 - 2014
Skleněná mozaika zobrazující Zmrtvýchvstalého Krista na náhrobku rodiny Peluňkových. Exteriér - na hřbitově Malvazinky v Praze 5. Celkový transfer mozaiky, rekonstrukce chybějících částí, nahrazení degradovaného původního maltového materiálu za nový, vytvoření nosné podkladové konstrukce, doplnění Au fólie včetně ochranné vrstvy, zpětná montáž na původní místo, restaurátorská zpráva. Na kamenných částech hrobky pracoval MgA. J. Kracík. Pod pedagogickým vedením prof. K. Stretti.

2013
Skleněná mozaiková kompozice od ak. mal. Elišky Rožátové. Interiér- foyer Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Kompletní restaurování vybrané části mozaiky včetně výběru fragmentu k osazení. Spolupráce s MgA. P. Hamplem. Autorský dozor ak. mal. E. Rožátová.

2012
Muzívní výzdoba hrobky Pfeiffer a Král. Exteriér - hřbitov v Jablonci nad Nisou. Transfer mozaiky. Ve spolupráci s MgA. P. Hamplem.


2006 - 2008
Kamenné pavimentální mozaiky v interiéru budovy bývalé Zemské banky - Živnostenské banky v ulici Na Příkopě 20, Praha 1. Kompletní rekonstrukce částí kamenných mozaik (cca 4 m2). Příprava materiálu - sekání tesser. Pod vedením L. Havlíčka.