restaurování
transfery
průzkumy
MgA. Magdalena Kracík Štorkánová. Ph.D
restaurátorka mozaik s povolením MK ČR
Licence č, 818712016