Zajišťuje a provádí:

• Restaurátorské průzkumy
• Restaurátorské záměry
• Transfery uměleckých děl
• Restaurátorskou, rekonstrukční a konzervátorskou činnost
• Poradenský servis v oboru technologie a restaurování muzivních památek
MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, PhD.
restaurátorka mozaik s povolením MK ČR
licence č. 817812016