Spolek pro techniku mozaiky spojuje umělce, výtvarníky, restaurátory, teoretiky, technology, kunshistoriky
a veřejnost se zájmem o muzivní umění.