Cílem spolku je rehabilitovat techniku mozaiky. Věnujeme se publikační a osvětové
činnosti - seznamujeme širokou i odbornou veřejnost s naší činností, pořádáme výstavy, workshopy a sympozia. Jednotliví členové se účastní konferencí a seminářů
a mezinárodních i domácích projektů.

Poskytujeme restaurátorské služby včetně transferů hotových mozaik, vypracování
restaurátorských záměrů a preventivní péči o muzívní památky.

Tvoříme současnou uměleckou mozaiku pro využití v architektuře, drobné a komorní
mozaikové obrazy, prostorové objekty a světelné stěny - od výtvarného návrhu
po autorskou realizaci.

Nabízíme individuální a kolektivní kurzy mozaiky pro začátečníky i pokročilé zakončené hotovým artefaktem a úvodem do technik a možností mozaiky, zprostředkujeme team-buildingové zážitkové mozaikování pro firmy, školy, skupiny.

Členové spolku, jejich umělecké zaměření a kontakty:


Magdalena Kracík Štorkánová
předsedkyně spolku
Věnuje se technice mozaiky – jakožto aktivní tvůrkyně současných mozaik,
restaurátorka, teoretička a pedagožka. Dlouhodobě a systematicky spolupracuje
s mezinárodními institucemi zabývajícími se mozaikou, její technikou a restaurováním.

Petra Tůmová
malířka, grafička a kulinářský mistr.
pytralon@gmail.com

Anna Sejková
grafická designérka a teoretička výtvarného umění.
andulal@centrum.cz

Jakub Štěpánek
grafický designér, ilustrátor, výtvarník a pedagog.
stepanekkuba@gmail.com

Jana Sklenářová Teichmanová
historička umění se specializací na sochařství 19. století a 1. poloviny 20. století. Pracuje v NPÚ.
jana.etra@centrum.cz

Irena Řehořová
historička umění, pedagog FHS UK.
irenaaim@yahoo.com

Kateřina Posoldová
technolog mozaikového skla.
www.novyelixir.cz

Jana Fořtová Torňošová
konzervátorka - restaurátorka skla a keramiky.
janhka@gmail.com

Kateřina Holnová
výtvarný support

Dana Rohanová
technolog skla

Jana Höferová
mozaikářka a historička dějin umění. Obor mozaika studovala v Ravenně, centru italské mozaiky. V roce 2007 získala diplom s kvalifikací mozaikář. Ve své diplomové práci v rámci studia Dějin křesťanského umění na KTF UK zpracovala téma „Technologický vývoj mozaikářského řemesla“, obhájeno v září 2012. Pravidelně vystavuje a publikuje.

Veronika Vicherková
historička umění, mozaikářka

Pavla Bauerová
geoložka, doktorkandka ČVUT

Ivona Neužilová Kociánová
restaurátorka a malířka
Vystudovala restaurování nástěnných maleb, sgrafit a polychromie architektury.
V rámci spolku Art&Craft Mozaika se věnuje tvorbě a restaurování mozaik.

Iva Hubáčková
žije a tvoří v Praze-Zličíně. Má zálibu v krásných věcech, za kterými stojí příběh a tajemství. Ráda hledá inspiraci ve všedních věcech. Tvoří autorskou keramiku, mozaiky a originální interiérové doplňky osobitého charakteru.

Zuzana Melckenbeeck Vysoká
po návratu z Belgie do Čech osvěžuje zdejší prostředí tvorbou netradičních šperků, mozaiky, keramiky a malby. Typické jsou barevné ornamenty a florální motivy. 

Eva Edler
žije v Německu a v ČR, vytváří mozaiky pomocí fusingu a komponentů vlastnoručně v peci kombinací barev a tvarů skla. Její specialitou je transkripce Ladových obrazů do mozaiky.
Kapitulní 103/19
252 62 Únětice
Praha-západ
+420 607 915 665
Mail