Stručný přehled vývoje a technologií mozaiky.


Možnosti tvorby mozaiky

Mozaika může být prostorová, profilovaná, reliéfní, leská, matná, leštěná, všech barev včetně efektních metalických - zlato, stříbro. atd.
Kritérium pro instalaci mozaiky jsou kvalitní podklady - zdi, stěny a podlahy, které nejsou v havarinjním stavu, v lepším případě
je povrch rovný. Mozaiková výzdoba není zpevňující prvek.

Nástěnná a podlahová mozaika
Tyto mozaiky mohou být celoplošné nebo pokrývající pouze část plochy. Mozaiky se dají realizovat z popsaných materiálů v interéru: kuchyně, jídelny, koupelny, obohacení stěny v obýváku, aplikace na nábytek, parapety...., na schodiště, do oblých míst..... Instalace mozaiky může být jen lokálně - listela - pás lemující, ohraničující prostor. Lze vytvořit drobnější detail - např. jednu dlaždici nebo obklad v mozaice.
V exteriéru: terasa, zahrada, bazén, sochy, prvky v zahradě... Výhody mozaiky můžou být kromě estetických také funkční: omyvatelnost, trvanlivost, tepelná izolace, optické jevy - zvětšení prostoru, protažení, zvýšení, rozšíření etc., mozaika se dá použít i do oblých míst,
kam se těžko dostává s obklady.

Mozaikové světelné stěny
Rozzáří Váš prostor!!! světelné efekty se budou měnit během dne i noci, pokaždé najdete jiné světlo - některé materiály světlo pohlcují, jiné odrážejí, vrhají teplé nebo studené světlo.... světelné stěny mohou tvořit detail v prostoru nebo pokrývat celou stěnu. Používáme české skleněné materiály od firmy Preciosa Ornela včetně neonových, uranových a fosforeskujících skel a italské sklosmalty Orsoni a Doná, Bisazza včetně metalizujících odstínů vyrobených z ryzího zlata nebo stříbra.

Závěsné mozaikové obrazy
Tyto artefakty mají výhodu v možnosti přenášení a zavěšování kdekoliv v prostoru interiéru. vytvoříme podle vašeho přání a požadavků - velikost, barva, materiál, tvar, textura atd.

3D – prostorová mozaika
Podle vaší přestavy pojednáme povrch prostorových objektů a artefaktů již existujících nebo vytvoříme skelet, skupturu s mozcm pochem.

Metody tvorby mozaiky

Mozaika se dá implementovat do dlažby, zdi, stěny, stropu etc. Mozaiku většinou vytváříme NEPŘÍMOU metodou v ateliéru a po dohotovení přenášíme na místo určení k instalaci. Pokud to vyžaduje prostor nebo technika, skládáme mozaiku PŘÍMOU metodou alla prima na místě.

Materiály mozaiky

Kámen
Přírodní oblázky, štípané kostky - tessery (antická mozaika). Lze provést ornament, figurativní motiv nebo abstraktní kompozici.
U podlah se dá kombinovat s terazem.

Keramika
Dlažba - obklady - interier nebo exteriér, může být ve styku s vodou, libovolné téma, velikost a barevnost segmentů a střepů.

Sklo
Skleněná mozaika na podlahu je pouze do interiéru, velikost segmentů je omezená výběrem materiálu - bissaza - pravidelné kostičky, zlaté nebo stříbrné tessery, další metalické odstíny. je nejobtížnější na zpracování a nejnákladnější, zároveň ale velmi efektivní,
nabízí škálu tisíců odstínů.

Kombinované
Lze kombinovat veškeré materiály, některé se dají použít jen v interiéru. Můžeme provést mozaiku z kamenných kostiček nebo drtě
v kombinaci s leštěným terazem. Dalšími materiály jsou podklady a lepidla.

Nástroje mozaiky

Základními nástroji pro praxi mozaikáře je kladivo a utínka používané od starověku k získávání kostek ze skleněných a kamenných desek
a k dalšímu tvarování, zmenšování a opracování tesser. Pohledová strana materiálu bývá právě ta opracovaná (kde je patrný lom) s výjimkou tesser se zlatými a kovovými foliemi. Dnes se dá řezání usnadnit automatickými nebo poloautomatickými stroji. Pro restaurátorské účely
by měly být ve vybavení chemické látky na čištění a konsolidaci. Každá technika mozaiky má své specifické příslušenství.
Např. opus sectile a další techniky mozaiky pavimentální vyžadují nástroje na broušení a leštění podlah, commeso in pietra dura speciální abraziva, brusky a pily na tvarování a zušlechťováná subtilních destiček kamene etc.
Historie mozaiky

Keramické mozaiky
Materiálově jde především o hlínu, cihlu, terakotu a terru sigillatu. Keramické mozaiky z pálené hlíny patří vůbec k nejstarším, příkladem budiž mozaikové „nýtované“ dekorace na sloupech chrámu Innany z pálené hlíny v Uruku (3400 let před Kristem). Od 19. století před Kristem se uplatňují keramické mozaiky následujících vlastností: barvené ve hmotě, mozaikové kostky opatřené engobou nebo glazurou
(pokud se jedná o stavební keramiku).

Kamenné mozaiky
Začátky kamenné mozaiky jsou spjaty s využitím neopracovaných oblázku pro tvorbu pavimentálních mozaik (9. – 8. stol. před Kristem). Velikost oblázků se pohybovala od 0,5 cm – 9 cm. V 5. a 4. stol. před Kristem převažují černé a bílé od 4. stol. před Kristem se objevují
barevné oblázky zejména červené, žluté a hnědé např. Známá mozaika Lov jelena v Pelle v Makedonii z poslední třetiny 4. stol. před Kristem ukazuje bílé, žluté, červené, hnědé, šedé a černé oblázky v různých barevných tónech. Ve 2. stol. před Kristem dochází k technologické
změně a v mozaikách se začíná místo oblázků používat polygonální nebo krychlové kamenné kostky. Oblázky se následně používají
především ve smíšených technikách.

Skleněné (sklosmaltové) mozaiky
Bezesporu představují vrchol historické mozaikové tvorby, jejich silné výtvarné působení je využíváno v ranně křesťanských stavbách
(Ravenna, Řím). Objevují se v ranně asyrské době zhruba 1300 před Kristem (výroba skla ve formě skleněných perel je podstatně starší).
Velký nástup vlivu skleněné mozaiky přišel až v našem letopočtu.