MgA. Magdalena Kracík Štorkánová. Ph.D. / restaurátorka mozaik s povolením MK ČR / Licence č, 818712016
restaurování
transfery
průzkumy