restaurování
transfery
průzkumy
MgA. Magdalena Kracík Štorkánová. Ph.D.
restaurátorka mozaik s povolením MK ČR
Licence č, 818712016
Jablonecký městský hřbitov


Unikátní hrobka
Carla Dittricha