MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, Ph.D.
nar. 27. září 1980 v Praze

Vzdělání:

2014
(únor - květen)
Odborná stáž v ateliéru restaurování mozaiky “Laboratorio di Mosaico” při Opificio delle Pietre Dure, Florencie,
Ředitelka oddělení: PhDr. Clarice Innocenti, školitel: PhDr. Francesca Toso.
2013 – 2017
Doktorské studium na Akademii výtvarných umění v Praze s programem OPUS MUSIVUM
v ateliéru Restaurování děl malířských prof. Ak. mal. Karla Stretti.
2016
Stáž na vídeňské Akademie der Bildenden Künste, ateliér restaurování architektonických povrchů,
prof. Wolfgang Baatz.
2006
Diplomová práce na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru figurálního sochařství a medaile
profesora Jana Hendrycha.
2000-2005
Studium na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru restaurování děl sochařských docenta Petra Siegla.
2003
Odborná stáž na Akademii výtvarných umění v Carraře, Itálie, v ateliéru:
profesora Francesca Cremoniho
profesora Franca Franchiho (sochařství)
profesora EnzaTinarelliho (mozaika)
1995-2000
Studium na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze
1997-1998
Studium na Patapsco High School and Center for the Arts, Baltimore, USA

Další kvalifikace doplňkové studium:

2013 – 2014
VVAA - vzdělávání v arteterapii a artefiletice (dvouleté studium).
2006 - 2008
Dvouleté studium památkové péče při NPÚ Praha ukončené osvědčením.
2007
Scuola Mosaicisti di Friuli, Italie, prof. Carolina Zanelli a Gabriella Buzzi
2004-2006
Dvouleté kvalifikační studium sběratelství a starožitnictví na Rudolfínské akademii, Praha,
akreditované CINOA a Asociací starožitníků ČR
2002-2004
Dvouleté studium Sběratelství a starožitnictví na SOU uměleckých řemesel, Podkovářská, Praha
2001- 2003
Kurz pro průvodce Prahou a Kurz cestovního ruchu, Kurz pro průvodce:
Pražský hrad a Židovské město pražské

Jazyky:
Angličtina, italština, španělština
Seznam publikovaných prací:

Techniky skleněné mozaiky, STOP - Společnost pro technologie ochrany památek, 2010
Světlo zevnitř (k estetice skleněné mozaiky) Art&Antiques, 2011
Terrazzo, periodikum DOMO, 2012
Faenza, účast na 4. Konferenci Mosaics: Archeometry, conservation, technology, 2011
V současné době rozpracovaný desetidílný seriál o mozaice jako hlavní téma pro periodikum
Obklady a dlažby, 2013 -2014
Faenza, účast na 6. konferenci Mosaici: Archeometria, conservazione, technoglogie, 2013.
Prezentace v Aj s názvem: Restoration of mosaics in the Czech Republic in 2012 and 2013.
Mozaika Jablonec nad Nisou
(hrobka Pfeiffer-Král, určení malty a tesser před restaurátorským procesem)
Perna*1, T. Hanzlíček1, M. Kracík Štorkánová2
1Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, ČR, leden 2014
2 Art a craft MOZAIKA o.s., Únětice, Kapitulní 103/19
Muzivní umění – mozaika v českém výtvarném umění, recenzovaná publikace,
vyšla v nákladu 350 kusů v květnu 2014,
ISBN: 978-80-86729-95-4