AΦ: atlas funeral: hřbitov Malvazinky
https://books.google.cz/books?isbn=8074149781
Anna Sejková, ‎Magdalena Kracík Štorkánová, ‎Jana Sklenářová Teichmanová - 2015

"Tvá práce svítí, Marie, modlitbou k Viktorovi": prolínání životních ...
https://books.google.cz/books?isbn=8088018196
Magdalena Kracík Štorkánová, ‎Martin Hemelík (ml.) - 2017

"Mosaicontempo - dai mosaici di Ravenna ai nostri giorni"
https://books.google.cz/books?isbn=802609428X

https://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=357130

Teoretická činnost (přednášky, publikace, výstavy) k problematice restaurování:

“Techniky skleněné mozaiky”, publikováno STOP - Společnost pro technologie ochrany památek, + úvodní přednáška na konferenci se stejným názvem, 10. dubna 2010.

“Světlo zevnitř”(k estetice skleněné mozaiky), článek publikovaný v magazínu Art&Antiques, spoluautoři: T. Hájek a J. Šerých, 2011.

“Czech mosaic - History and the contemporary challenges”, prezentace (v anglickém jazyce) na 4. konferenci Mosaics: Archeometry, conservation, technology, Faenza, CNR, ISTEC, listopad 2011.

“Terrazzo”, odborný článek pro periodikum DOMO, 2012.

Seriál o mozaice jako hlavní téma pro periodikum Obklady a dlažby, 2013 -2014.

“Restoration of mosaics in the Czech Republic in 2012 - 2013” - prezentace účast na 6. konferenci Mosaics: Archeometry, conservation, technology, Faenza, ISTEC, listopad 2013.

Zahájení výstavy Miroslava Houry v Městském muzeu v Ústí nad Labem / úvodní slovo, 2013.

“SKLENĚNÁ MOZAIKA HOTELU PRAHA ZACHRÁNĚNA!”, Glass Excellence XI., prezentace pro/v Pražské galerii českého skla, o.p.s., 2014.

“Muzívní umění – mozaika v českém výtvarném umění” recenzovaná publikace, 110 str., barva, náklad 350 kusů, vydáno za podpory Hlávkovy nadace v květnu 2014.

“Czech contemporary mosaic” capital ve sborníku Contemporary mosaic, publikováno AIMC, 2014.

“Historie a současnost skleněné mozaiky v ČR”, přednáška v rámci doprovodného programu Libenský award v prostorách Tančícího domu, 2014.

Faenza, CNR – ISTEC, Itálie. Prezentace “Restauro di opere musive nella Repubblica Ceca – interventi del 2014 in collaborazione con l’OPD di Firenze” na 7. konferenci Mosaics: Archeometry, conservation, technology, listopad 2014.

“Mosaico - entre demolizione e restauro” prezentace pro studenty a profesory střední výtvarné školy Istituto Arte, Aula Magna, v Ravenně, listopad 2014.

„Characterisation of historic mosaic at Pfeiffer – Král Sepulcher, Jablonec nad Nisou, Study of the mortar and tesserae origin“ v recenzovaném periodiku Ceramics – Silikáty publikován článek, autoři Ing. I. Perná, T. Hanzlíček a M. Kracík Štorkánová (abstrakt článku na http://www.ceramics-silikaty.cz/2014/2014_04_308.htm, 2014

“Czech mosaic - Between creation and demolition” - přednáška v anglickém jazyce v rámci výstavy mozaik v Českém Centru ve Vídni, 14. ledna 2015.

“Mozaika není zločin: utlačované umění pohledem železné lady mozaiky” prezentace na PechaKucha Night - prezentace v Železném Brodě dne 18. 9. 2015 v prostorách kinosálu v Železném brodě.

“Opus musivum: mozaika ve výtvarném umění “ katalog k výstavě, Magdalena Kracík Štrokánová a kolektiv, 71 stran, barva, ISBN: 978-80-260-9041-0.

Faenza, CNR – ISTEC, Prezentace “Czech mosaic restoration in 2014” na 8. konferenci Mosaics: Archeometry, conservation, technology, listopad 2015.

“Atlas funeral, Hřbitov Malvazinky” - “Muzívní umění - mozaiky”, kapitola v publikaci vydaná spolkem Art & craft Mozaika a FUD UJEP, spoluautoři: A. Sejková, J. Teichmanová Sklěnářová, J. Štěpánek, str. 80 - 129, ISBN: 978-80- 7414-978-8

“Oltre il più debole raggio di luce nell’atmosfera... il mosaico contemporaneo in Repubblica Ceca” - “Beyond the faintest ray of light in the atmosphere... Contemporary mosaic in the Czech Republic” prezentace v anglickém jazyce na tema české současné situate a poli muzívní tvorby, XV. konference AIMC ” konaná ve dnech 18. - 22. 5. 2016 ve Spilimbergu, Scuola Mosaicisti del Friuli, Via Corridoni 6, 33097 Spilimbergo (Pn).

• “MosaiCONtempo” - pořádání, organizace a aktivní účast na konferenci věnované vývoji a restaurování mozaiky pořádané ve spolupráci s Art a craft Mozaika, MKČR, NPÚ, AVU, Italským a německým velvyslanectvím a kulturními instituty a dalšími státními a privátními partnery z Čr a zahraničí, ve dnech 12. - 14. 2. 2016.

“Mosaicontempo - dai mosaici di Ravenna ai nostri gironi” sborník konference MosaiCONtempo vydaný spolkem Art a craft Mozaika, garant M. Kracík Štrokánová, kolektiv autorů, ISBN: 978-880-260-9428-9

• “Restaurování a obnova mozaik v interiéru” - článek (ve spolupráci s J. Fořtovou Torňošovou) ve sborníku edice Obnova památek, Historické dlažby a obklady v interiérech, kolektiv autorů, Praha, 03/2016, Studio Axis, ISBN: 978-80-904081-8-0.

Kamenický Šenov - pedagogická činnost (teorie a praxe) zaměřená na techniku mozaiky, od školního roku 2016/2017.

“Skleněná mozaika: transformace hmoty ve světlo “(část 1), recenzovaná studie pro Středočeský vlastivědný sborník, MKŠ ve spolupráci s Mgr. Janou Fořtovou Torňošovou, svazek 34, 2016, str. 8 - 29, vydalo Středočeské muzeum v Roztokách v září 2016.

“Mozaikový klenot z Jablonce”, přednáška konaná pro/v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou dne 5. 10. 2016.
9. mezinárodní konference s názvem: “Mosaic: Archaeometry, Technology and Conservation. Science: a big chance for the mosaic art“, 24. - 25. 11. 2016. “The Mosaic jewels from the Czech Republic. Restoration of the mosaic decoration of the vault in Pfeiffer and Král tomb in Jablonec nad Nisou”

Ulrich Schiesel colloquium určené pro doktorandy v oboru restaurování (Litomyšl, duben 2017).
https://www.iiconservation.org/node/6674

• Alma konferenc, (Brno, červen 2017)
https://www.alma-lab.cz/cs/konference-alma-2017

• Konferencja mozaiki v Kwidzyn - Konferenci v Kwidzyně - Polsko- Česko -Itálie (říjen 2017)
http://kwidzyn.naszemiasto.pl/artykul/muzeum-zamkowe-w-kwidzynie-konferencja-o-sredniowiecznych,4248443,artgal,t,id,tm.html

• Zprávy památkové péče - editace kompletního monotematického čísla věnovaného mozaice č. 77, 2017

• Tvá práce svítí, Marie, modlitbou k Viktorovi - prolínání životních a uměleckých osudů Viktora a Marie Viktorie Foersterových, (spoluautor M. Hemelík ml.), 206 stran, ISBN: 9788088018-19-3