MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, PhD.
restaurátorka mozaik s povolením MK ČR
licence č. 817812016
Zajišťuje a provádí:

• Restaurátorské průzkumy
• Restaurátorské záměry
• Transfery uměleckých děl
• Restaurátorskou, rekonstrukční a konzervátorskou činnost
• Poradenský servis v oboru technologie a restaurování muzivních památek
Naslouchající žena.
Kamenná mozaika, 1957
Autorka: Eva Kmentová
Restaurováno 2022
Transfer keramických soch,
fasáda pojišťovny,
Spálená ulice, Praha 1
2022
Múdrý kocúr
Keramická mozaika, 1972
Autor: Ivan Vychlopen
Bratislava, ZŠ Plickova